Språk
Logg inn
Bruker:

Passord:

Forsiden Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med abonnement på bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. 
 

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, organisasjonsnummer 991 818 081 (heretter "vi" eller «SSSF») er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir, kjøps- og ordrehistorikk, samt din respons på kommunikasjon fra oss. 
Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

  • Navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato. For å kontrollere at opplysningene er riktige
  • Din respons på generelle kampanjer, e-post, SMS-utsendelser
  • Historikk på medlemskap, abonnement og kjøpshistorikk


Ved å abonnere på bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten gir du automatisk tillatelse til å få bladene tilsendt til din postadresse, samt at vi kan kontakte deg via den kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss, enten direkte eller gjennom godkjent deling av personopplysninger fra Brunstad Christian Church.
 

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi benytter informasjonen om deg til å fullføre bestillinger du gjør og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha til SSSF.

Dersom du har takket ja til det, benytter vi den også til å sende deg nyheter og tilbud.
 

Vi benytter informasjonen vi har om deg til følgende:

  • For å administrere ditt kundeforhold og abonnement
  • For å kunne besvare dine henvendelser til SSSF
  • For å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt
  • Analysere kjøpshistorikk

Kjøpshistorikk oppbevares i fem år. Deretter slettes dine detaljer.

 

Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)

Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for SSSF, i henhold til det som er beskrevet under Hva bruker vi dine personopplysninger til.
 

Regnskapet for SSSF føres internt og revideres av offentlig godkjent revisor.

SSSF håndterer forsendelse av bladene via Løkka Sportsklubb, Sandefjord.

BCC IT Services er databehandler for relevante abonnementsdata fra Bladadmin for å kunne gi tilgang til samtlige utgivelser av bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten på Brunstad Portal. Oslofjord Operations AS hoster applikasjonen Bladadmin på sine servere.

Abonnenter som ikke har tilgang til Brunstad Portal håndteres kun i abonnementsapplikasjonen Bladadmin.

 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Kun medarbeidere i SSSF som har behov for å behandle din informasjon har tilgang til det. Dine data håndteres etter dagens strenge sikkerhetskrav. 
 

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt, og kun medarbeidere som skal jobbe med opplysningene vil ha tilgang til dem.

 

Deling av personopplysninger

Dine personopplysninger holdes internt, med de unntakene vi har beskrevet i punktene ovenfor.

Vi vil ikke dele eller utlevere personopplysninger på andre måter enn beskrevet i vår personvernerklæring, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

  • Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.  Mer informasjon under eget punkt Hvem behandler dine personopplysninger.
  • Ved mistanke om lovbrudd eller svindel vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring.

 

Innsyn i personopplysninger

SSSF har ikke lagret andre personopplysninger om deg enn de du har oppgitt ved bestilling av abonnement.

SSSF kan kontaktes via mailadressen forlaget@skjulte-skatter.no dersom du behøver å endre dine personopplysninger. 

Du har rett til å motta de personopplysningene vi har om deg og overføre dem til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00

 

Sletting av personopplysninger

Vi sletter all informasjon om deg etter at ditt kundeforhold har vært passivt i fem år. Du kan selvsagt be om at vi sletter informasjon om deg før dette, eller ved oppsigelse av abonnement.

 Vi lagrer kundedataene for å oppfylle formålet med behandlingen, for å yte god service og så lenge kundeforholdet ditt er aktivt. Ønsker du at data om deg slettes, tar du kontakt med oss på forlaget@skjulte-skatter.no

Ditt kundeforhold regnes som passivt etter avsluttet abonnement, eller etter siste bestilling. All oppsigelse av abonnement skal være skriftlig. Når ditt kundeforhold har vært passivt i fem år, slettes dine kundeopplysninger.

 

Sikkerhet

For at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, investeres det mye i å oppdatere, vedlikeholde og sikre systemene våre mot inntrengere. Vi bruker SSL-sertifikater, brannmurer, antivirusprogrammer og andre tekniske tiltak i henhold til bransjestandarder for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personlige data.

Kun medarbeidere hos SSSF og våre underleverandører som trenger tilgang til personopplysningene dine for en bestemt oppgave, vil ha tilgang til personopplysningene. Dersom det brukes underleverandører for lagring og behandling av personopplysninger, inngås databehandleravtaler som sikrer at disse har samme forpliktelser som SSSF.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-postadressen forlaget@skjulte-skatter.no Merk henvendelsen med Personopplysninger.

 

Endringer

Vi kan endre innholdet i samtykkevilkår og personvernerklæring. Om endringene krever nytt samtykke fra deg, blir du spurt om dette når du logger inn.

SSSF forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ved større endringer vil vi informere om dette på nettsiden, eller du informeres neste gang du logger deg inn. Enkelte endringer kan kreve et nytt samtykke av deg.

© Worldwide Copyright. Ettertrykk forbudt. Enhver reproduksjon, hel eller delvis, er strengt forbudt uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra forlaget: Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, P.B. 16, 3156 Melsomvik, Norway.